Opšte uslove za pružanje Telekomunikacionih usluga možete preuzeti ovde – opšti uslovi

Pravilnik o postupanju sa podacima o ličnosti možete preuzeti ovde – pravilnik o podacima o ličnosti

Pravilnik o rešavanju prigovora/reklamacija na usluge KladovoNet-a možete preuzeti ovde – pravilnik o rešavanju prigovora

Odluku o formiranju statusa ugroženog potrošača možete preuzeti ovde – odluča o ugroženom potrošaču

Formu ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga KladovoNeta možete preuzeti ovde – forma ugovora

Cenovnik telekomunikacionih usluga možete naći na stranici CENOVNIK