Parametri kvaliteta javne govorne usluge za period 01.01.2018.-31.12.2018.
Javna govorna usluga

Parametri kvaliteta sirokopojasnog pristupa Internetu za period 01.01.2018.-31.12.2018.
Sirokopojasni pristup

Parametri kvaliteta usluge distribucije medijskih sadržaja za period 01.01.2018.-31.01.2018.
Distribucija medijskih sadržaja