C E N O V N I K    I N S T A L A C I J A

INSTALACIJA U ZGRADICENAPOVLAŠĆENA CENA uz ugovornu obavezuUgovorna obaveza
ETHERNET PRIKLJUČAK5.000 din1 din24 meseca
KABLOVSKI PRIKLJUČAK5.000 din1 din24 meseca
OPTIČKI PRIKLJUČAK12.000 din1 din24 meseca
INSTALACIJA U KUĆICENAPOVLAŠĆENA CENA uz ugovornu obavezuUgovorna obaveza
BEŽIČNI PRIKLJUČAK10.000 din1 din24 meseca
KABLOVSKI PRIKLJUČAK5.000 din1 din24 meseca
OPTIČKI PRIKLJUČAK15.000 din1 din24 meseca

T E L E V I Z I J A

PAKETCenaPOVLAŠĆENA CENA uz ugovornu obavezuUgovorna obaveza
KABLOVSKA TELEVIZIJA (ANALOGNA + DTV)1.480 din880 din24 meseca
KABLOVSKA TV ZA PENZIONERE1.400 din800 din24 meseca

O P T I Č K I   I   B E Ž I Č N I    I N T E R N E T

PAKETBrzinaCenaPOVLAŠĆENA CENA uz ugovornu obavezuUgovorna obaveza
FIBER FLAT 15 PENZIONER15/5Mbps1.380 din1.035 din24 meseca
FIBER FLAT 3030/5Mbps1.880 din1.380 din24 meseca
FIBER FLAT 6060/5Mbps2.080 din1.580 din24 meseca
GPON INTERNET 3030/3Mbps1.880 din1.380 din24 meseca
GPON INTERNET 60*60/6Mbps2.080 din1.580 din24 meseca
GPON INTERNET 100*100/10Mbps2.660 din1.980 din24 meseca
GPON INTERNET 150*150/15Mbps3.820 din2.880 din24 meseca
FLAT 8 WIFI8/1 Mbps1.880 din1.380 din24 meseca
FLAT 12 WIFI12/2 Mbps2.080 din1.580 din24 meseca
FLAT 16 WIFI16/2Mbps2.520 din1.880 din24 meseca

P A K E T I    U S L U G A

PAKETBrzinaCenaPOVLAŠĆENA CENA uz ugovornu obavezuUgovorna obaveza
FIBER DUO 30 – internet + televizija30/5Mbps2.660 din1.980 din24 meseca
FIBER DUO 60 – internet + televizija60/5Mbps3.000 din2.250 din24 meseca
FIBER DUO 10 PENZIONER – internet + televizija10/1Mbps2.420 din1.780 din24 meseca
GPON DUO 30 – internet + televizija30/5Mbps2.660 din1.980 din24 meseca
GPON DUO 60 – internet + televizija*60/6Mbps3.000 din2.250 din24 meseca
GPON DUO 100 – internet + televizija*100/10Mbps4.680 din2.490 din24 meseca
GPON DUO 150 – internet + televizija*150/15Mbps4.680 din3.490 din24 meseca
DEMONTAŽA OPREME PO RASKIDU UGOVORA2.500 din
FIKSNA IP ADRESA500 din mesečno

T E L E F O N I J A

USLUGA FIKSNI TELEFON*390 din
Pretplata za jedan telefonski priključak390 din.
Cena razgovora u mreži KladovoNeta0 din
100 minuta za pozive prema fiksnim brojevima u Srbiji
Pozivi ka fiksnim mrežama u Srbiji1,2 din/min
Pozivi ka mobilnim mrežama u Srbiji8 din/min
Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194)besplatno
Tačno vreme (195)12 din. (po pozivu)
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811)34 din. (po pozivu)
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812)48 din/min
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) –  servis Telekoma Srbija30 din. (po pozivu)
Pozivanje 080… besplatnih brojeva (FreePhone)besplatno
Preseljenje telefonskog priključka1.500 din.
Promena broja telefonskog priključka360 din.
Ponovno uključenje isključenog telefona240 din.
Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplatnika1.920 din.
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme)35 din.
Identifikacija pozivabesplatno
Preusmeravanje pozivabesplatno
Poziv na čekanjubesplatno
Brzo biranjebesplatno
Skrivanje brojabesplatno
Zabrana pozivanja brojevabesplatno
* u pretplatu je uključeno 100 minuta razgovora ka fiksnim brojevima u Srbiji

paketi obeleženi * imaju dodatnu pogodnost od prve tri mesečne pretplate u vrednosti od 1 dinar

Cenovnik važi od 01.01.2019. godine